ASN-IT & Management


’’Lönsam tillväxt genom IT’’ via kombinationen av operativ effektivitet med strategisk innovation:

- effektiva processer via Lean Thinking för att minska slöseri och därmed få lägre kostnader

- serviceinnovation av värdeskapande tjänster grundat på förståelse av kundens behov, mål och
   bekymmer för att skapa tillväxt

- Customer Relationship Management för stärkt kundlojalitet och ökad lönsamhet per kund


IT driven affärs- och processutveckling baserat på

beprövad erfarenhet och stabil teoretisk grund.

From PowerPoint to reality.

Anders S Nilsson Ec. Lic

anders@asn-it.com
08 708 7116             070 588 3516